slogan

Nieuws

#Nieuws

Bezoek Natuurhistorisch museum

De 5-havo- en 5-vwo leerlingen van Het Lyceum Kralingen zijn afgelopen week op bezoek geweest bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een museum met bijzondere aandacht voor de natuur, de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van vergelijkbare musea onderscheidt Het Natuurhistorisch zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur. Motto: Het Natuurhistorisch verrijkt je kijk op de natuur en blijft verbazen.

Tijdens de museumles ‘Leven met Leven’ gingen de leerlingen aan de slag met vele en uiteenlopende manieren waarop levensvormen met ander levensvormen samenleven: van concurrerende edelherten tot na-apende slangen. Zo kregen de leerlingen inzicht in verschillende biotische interacties in de natuur én in het doen van ecologisch onderzoek. Deze biologieles sloot heel goed aan bij het kernprogramma ‘Interactie’ van de kernprogramma’s voor biologieonderwijs van bovenbouw havo en vwo, opgesteld door het ministerie van OC&W.