slogan

Nieuws

#Nieuws

Burgerschap in een pluriforme samenleving

Een veilige en open sfeer is een cruciale voorwaarde voor burgerschrapsondewijs. Ook is het belangrijk om je te richten op het positieve: geef leerlingen het gevoel dat ze er mogen zijn en richt je op het kind achter het gedrag. Geef leerlingen ook het gevoel dat alles bespreekbaar is, ook als dat soms lastig is. Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema’s zijn een interessant vertrekpunt om te leren over burgerschansthema’s die direct aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.  (Conradi, 2017).

Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Op het Lyceum Kralingen doen we dat onder andere door elkaar vragen te stellen en gezamenlijk te onderzoeken welke antwoorden en opvattingen er mogelijk zijn. Zo leren onze Rotterdamse leerlingen dat maatschappelijke kwesties op verschillende manieren benaderd kunnen worden en dat er voor veel thema’s geen one size fits all-oplossingen mogelijk zijn, waardoor de ontwikkeling van ruimte en respect voor andere ideeën en opvattingen cruciaal is.

Om de daad bij het woord te voegen voerden afgelopen vrijdag de 2e en 3e jaars leerlingen van het Lyceum Kralingen een poster-opdracht uit – samen met leerlingen van het Almende College in Silvolde (de Achterhoek), die op bezoek waren. De leerlingen van het Almende College hadden de door hen gemaakte posters meegenomen. Het algemene thema: burgerschap in een pluriforme samenleving. Het doel: een goed gesprek. Op de posters bijzondere thema’s als kleding, leefgewoonten, discriminatie, sport, muziek, levensbeschouwing, etc. en ook een aantal vragen/stellingen/meningen. Het gesprek begon vanuit het aangeboden bijzondere thema, maar mocht zich ontwikkelen tot een gesprek rondom het algemene thema leven in een pluriforme samenleving, omgaan met verschillen.