slogan

Technasium

talenta

Als je Technasium zegt, dan zeg je Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Alle brugklassers volgen dit vak en aan het einde van de brugklas kun je doorstromen naar het Technasium, als je aan de voorwaarden voldoet. In de bovenbouw is O&O een schoolexamenvak en daarnaast ontvang je een Technasium-certificaat als je het programma met goed gevolg hebt afgerond in het examenjaar.

Op het Technasium leer je hoe je door onderzoek en ontwerpen nieuwe producten en toepassingen kan maken en bestaande verbeteren. Je zit niet zomaar stil in de klas naar de leraar te luisteren, je gaat zelf aan het werk. In een team met klasgenoten. De docent is meer een coach dan iemand die zegt hoe het moet. Vier uur per week werk je samen aan een project – dat begint met een echt probleem, waar een bedrijf of instelling een oplossing voor zoekt.

Met je team ga je bij de opdrachtgever op bezoek en daarna begint jullie onderzoek. Bij ieder project doorloop je dezelfde fasen: brainstormen, onderzoeken, verslagleggen, schetsen, ontwerpen, model maken, presenteren. Zo oefen je belangrijke vaardigheden en technieken waar je in je vervolgstudie heel veel aan gaat hebben. Bij veel projecten leggen we de link met wereldburgerschap: je leert over andere culturen en zoekt oplossingen die rekening houden met het welzijn van mensen en met het leven op aarde.