slogan

Nieuws

#Nieuws

Lyceum Kralingen ondertekent Rotterdams Techniek en Technologiepact

In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie. Op 3 oktober ondertekende Lyceum Kralingen samen met bijna dertig vertegenwoordigers van bedrijven, andere onderwijsinstellingen, kinderopvang, brancheorganisaties, opleidingsfondsen en de gemeente het Rotterdams Techniek en Technologiepact in aanwezigheid van wethouder Maarten Struijvenberg en wethouder Hugo de Jonge.

Technologie is steeds dominanter in alle aspecten van de samenleving, zowel economisch als sociaal en cultureel. Technologische innovaties hebben gevolgen voor hoe we wonen, werken en leren, zowel in de gezondheidszorg, industrie, energievoorziening, veiligheid en mobiliteit als door de steeds grotere rol van informatie en kennis. Door innovaties die voortkomen uit robotica, kunstmatige intelligentie, digitalisering, 3D-printen en het internet of things verdwijnen banen en ontstaat nieuw werk, en voor vrijwel elk werk zijn digitale vaardigheden en vertrouwdheid met technologie nodig.

Loopbaan techniek biedt veel kans

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn.

Bovendien is in de samenleving behoefte aan mensen die in staat zijn zich nieuwe technologie eigen te maken, die met nieuwe technologie kunnen werken en vanuit kennis en kunde van nieuwe technologie innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen om zo mede vorm en inhoud te geven aan de Next Economy.

Krachtenbundeling

In Rotterdam bestaan veel projecten, programma’s en platforms gericht op kiezen, leren en werken in techniek en technologie naast elkaar in plaats van in verbinding mét elkaar. Daarom werken gemeente, het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties nu samen aan overzicht, focus op een aantal thema’s en krachtenbundeling op concrete acties zoals het onderzoeken hoe iedere wijk minstens één openbare techniekruimte (makerspace) kan krijgen.

 

onderwijs010.nl/werken-aan-vakmanschap