slogan

Nieuws

#Verslag

Lyceum Kralingen naar Brussel

Leerlingen uit Rotterdam komen naar Brussel om voor twee dagen EU-adviseur te zijn.

Martin Siecker, een Nederlands lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), een adviesorgaan van de EU, bracht op woensdag 15 februari 2014 een bezoek aan Lyceum Kralingen in Rotterdam. Hij had het met de leerlingen over de Rio+20 Top die heeft plaatsgevonden en heeft hen ook geholpen met de voorbereiding van een nagespeelde zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité, waaraan zij op 26-28 april 2014, samen met leerlingen uit alle andere EU-lidstaten, in Brussel hebben deelgenomen. Uit meer dan duizend aanvragen zijn zevenentwintig deelnemende scholen gekozen, uit elke lidstaat één. Dit evenement, “Jouw Europa, jouw mening!” genaamd (Your Europe Your Say), wordt voor de derde keer door het EESC georganiseerd.

Martin Siecker, die namens de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in het EESC zit, heeft de leerlingen van het Lyceum Kralingen niet alleen bijgepraat over de Rio+20 Top betreffende duurzame ontwikkeling en hun vragen beantwoord, maar hij heeft hen ook een inkijkje gegeven in het reilen en zeilen van het EESC. Hij heeft hen geleerd hoe ze moeten onderhandelen en hoe ze een coalitie kunnen vormen, en tips gegeven over hoe ze de steun van hun bondgenoten kunnen krijgen.

Drie leerlingen en een leraar van Lyceum Kralingen hebben in april 2014 aan een nagespeelde zitting deelgenomen. Samen met meer dan 150 leerlingen van andere scholen uit de hele EU hebben zij gedebatteerd en onderhandeld, met als doel een consensus te bereiken over een advies waarin de verwachtingen van Europa ten aanzien van de Rio+20 Top uiteengezet worden. Vóór de zitting konden de leerlingen wijzigingsvoorstellen indienen. Als deze werden goedgekeurd zouden ze in de definitieve tekst van het advies worden opgenomen.

Tijdens de zitting konden zij ook met elkaar van gedachten wisselen en in dialoog gaan met topambtenaren van het EESC, waaronder voorzitter Staffan Nilsson himself.

Leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité brachten deze weken een bezoek aan scholen en colleges in 27 EU-landen om vragen van leerlingen over de EU te beantwoorden en hen te helpen met hun voorbereiding op de nagespeelde zitting in april 2014.

Voor meer informatie over “Jouw Europa, jouw mening!” en voor een videofilmpje over de editie van vorig jaar, klik hier.

Via Facebook kun je in contact komen met leerlingen uit andere landen en van andere scholen.