slogan

Aanvraag Studiebegeleiding

Het Lyceum Kralingen biedt leerlingen van klas 1 t/m 6 de mogelijkheid om bijlessen of studiebegeleiding te volgen. De kosten hiervan worden voor 2/3 door Lyceum Kralingen betaald en voor 1/3 door de ouders. Eerstejaars leerlingen kunnen kosteloos bijles krijgen van onze alumni of eigen docenten.

Eindexamenkandidaten die los van dit aanbod een extra bijlesprogramma (bijvoorbeeld examentraining) willen volgen, betalen € 50 borg. Zij krijgen de borg terug aan het einde van de lessenreeks. Per gemiste bijles (zonder geldige reden), wordt een bedrag van € 5 in mindering gebracht op de borg.

Leerlingen kunnen bijles of studiebegeleiding aanvragen via dit formulier. Voor het volgen van bijlessen heeft een leerling de toestemming nodig van de vakdocent, de mentor en een van de ouders. Voor studiebegeleiding heeft een leerling toestemming nodig van de mentor en de ouders. Het formulier graag ingevuld en ondertekend door alle betrokkenen inleveren bij de teamleider.