slogan

Lyceum Kralingen

wereldburger

Het Lyceum Kralingen is een havo/vwo voor ambitieuze leerlingen die in de toekomst willen bijdragen aan een harmonieuze wereld, waarin plek is voor mensen met heel diverse achtergronden. Wij leiden onze leerlingen op tot jongvolwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de wereld om hen heen.

Heel concreet krijgt dit vorm in wereldburgerschap – de spil waar ons onderwijs om draait en de levenshouding die we onze leerlingen willen meegeven. Wereldburgerschap is een vak op het rooster én de inspiratie in de reguliere havo- en vwo-vakken. Als rode draad verbindt het de extra vakken, programma’s en activiteiten met elkaar: het Technasium, Cambridge Engels en Talenta. Onze docenten creëren hiermee een stimulerende omgeving, waarin leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Het Lyceum Kralingen bestond in 2016 tien jaar en is nog altijd in ontwikkeling. Dat zal ook altijd zo blijven, omdat wij steeds de aansluiting zoeken met de veranderingen in de wereld. Wij anticiperen op wat onze leerlingen (wereldburgers van morgen) nodig hebben wanneer zij hun studie hebben afgerond. Het nieuwste voorbeeld hiervan is het vak coderen dat sinds schooljaar 2016/17 een vast onderdeel van het curriculum is.

Zonder de kennis van digitale technologie die dit vak onze leerlingen bijbrengt, is het onmogelijk om invloed uit te oefenen op de wereld van morgen. Zo is het vak coderen net als de andere vakken in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers. Cognitief vaardig, sociaal bewogen en in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereldwijde samenleving waarin zij leven.