slogan

Unesco School

 

Onze visie op wereldburgerschap en de doorwerking hiervan op ons onderwijs, maakt het Lyceum Kralingen tot een erkende UNESCO-school – in een netwerk van meer dan 9.500 UNESCO-scholen over de hele wereld. Hiermee hebben we ons verbonden aan gezamenlijke doelstellingen van internationale samenwerking, verdraagzaamheid en solidariteit. Voor de leerlingen betekent dit deelnemen aan projecten en lessen die gebaseerd zijn op • vrede en mensenrechten • intercultureel leren • wereldburgerschap • duurzaamheid.

In het vak wereldburgerschap buigen de leerlingen zich over vraagstukken die samenhangen met deze UNESCO-onderwerpen. We maken in de klas een beweging van de wijde wereld naar het klaslokaal en weer terug. Een concreet voorbeeld is een project aan de hand van de vraag: Wat zijn universele mensenrechten? De leerlingen gaan op onderzoek uit en maken daarna een top 10 mensenrechten voor hun klas. Ze stellen een verdrag op, proberen zichzelf en elkaar daaraan te houden en kijken met die blik weer naar de wereld.