slogan

Criteria aanmelding

Wie kan zich aanmelden bij Lyceum Kralingen?

Voor de HAVO/VWO brugklas:

De leerlingen die

  • van hun basisschool minimaal een HAVO- of VWO-advies hebben gekregen
  • hun motivatie goed kunnen toelichten in een intakegesprek

 

Voor de tweede- of derdeklas:

  • de leerlingen van HAVO/VWO die naar de tweede of derde klas over zullen gaan
  • de leerlingen van VMBO-TL/MAVO/HAVO die een HAVO- of VWO-advies krijgen van hun school
  • de leerlingen die dit aanmeldingsformulier  invullen (dan wordt er contact opgenomen)

 

 

Voor de vierdeklas:

Toelating tot Havo-4 vanuit een 4 VMBO-tl

Lyceum Kralingen heeft zelf geen vmbo-tl (mavo-)afdeling. Wie met een vmbo-tl-diploma toegelaten wil worden tot de 4e klas havo van het Lyceum Kralingen zal blijk moeten geven van een gemotiveerde werkhouding en goede resultaten. Om met een vmbo-tl-diploma toegelaten te worden tot de 4e klas havo, zal de leerling aan de volgende criteria moeten voldoen:

  • Er is een VMBO-TL diploma met 7 vakken
  • Het pakket waarin examen is gedaan moet aansluiten op het profiel dat de leerling kiest. Maximaal één vak mag ontbreken. Hiervoor zal een inhaalprogramma moeten worden gevolgd waar vervolgens een toets met voldoende resultaat over moet worden afgelegd.
  • Een toelatingstoets voor het vak wiskunde. Deze toets zal voor het voor het einde van het schooljaar afgenomen worden en zal met een voldoende afgesloten moeten worden.
  • De leerling moet een toelatingsgesprek met de teamleider of schooldecaan voeren. Schoolloopbaan, motivatie en toekomstplannen zullen besproken worden. Het gesprek weegt mee in het toelatingsbesluit.
  • Het advies van de vmbo-school zal meewegen bij de toelating tot havo-4. Specifiek zal er gelet worden op werkhouding en motivatie.

Over definitieve toelating wordt pas beslist nadat het vmbo-tl-eindexamen is afgelegd en een kopie van de cijferlijst is ingeleverd.

Toelating tot de overige klassen in de bovenbouw (H5, V4, V5, V6) kan alleen na een gesprek met de teamleider en/of decaan. Vult u dit aanmeldingsformulier in en er zal contact met u opgenomen worden.