slogan

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de laatste twee leerjaren havo (havo-4 en havo-5) en de laatste drie leerjaren vwo (vwo-4, vwo-5 en vwo-6). Aan het einde van het derde jaar maken de leerlingen een keuze voor een profiel – een samenhangend vakkenpakket – dat in de bovenbouw bepaalt welke vakken zij volgen. Het accent hierbij ligt op technologie en economie, in lijn met onze visie op wereldburgerschap in een complexe samenleving:

  • Natuur & Techniek (NT)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Economie & Maatschappij (EM)

Bekijk hier een overzicht van alle vakken: Profielen havo en Profielen vwo. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Lyceum Kralingen werkt in de bovenbouw met Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s). In dit document staat per leerjaar beschreven wat we van de leerlingen verwachten op het gebied van leerstof en (voorbereiding op) toetsen. Welk onderdeel sluiten we in het vierde leerjaar al af? Welke vakken hebben een schoolexamen? Hoe zwaar tellen de schoolonderzoeken mee? De PTA’s geven antwoord op dit soort vragen: