slogan

Cambridge-Engels

cambridge engels

Wereldburgers spreken hun talen. Op het Lyceum Kralingen besteden we veel aandacht aan taal – communiceren is het handelsmerk van een wereldburger. Onze leerlingen leren het Nederlands optimaal beheersen en het Engels zich eigen te maken. De eerste twee jaar op het vwo is Cambridge Engels onderdeel van de reguliere lessen Engels. Vanaf het derde leerjaar kunnen excellente havo- en vwo-leerlingen Cambridge Engels als extra vak volgen, om het internationaal erkende Cambridge Certificate in English te halen. Erkende Cambridge-examinatoren nemen de examens op twee niveaus af:

  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)

Met dit certificaat vergroten de leerlingen hun kans op toelating tot internationale studies, stages en beroepen.