slogan

Onderbouw

Onderbouw ; Lyceum Kralingen heeft een tweejarige brugperiode, waarin leerlingen met een havo- of vwo-advies gedurende twee jaar bij elkaar in de klas zitten. Aan het einde van het tweede jaar stromen leerlingen door naar havo of vwo, afhankelijk van hun resultaten en het advies van de mentor. Onze school heeft ook een vwo klas met leerlingen die meteen onderwijs op vwo-niveau volgen, verrijkt met het programma Cambridge Engels. Leerlingen uit de gecombineerde brugklas kunnen dit vak vanaf het eerste jaar ook volgen.

Aan de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels heeft het Lyceum Kralingen het vak coderen toegevoegd. De kennis en vaardigheden die leerlingen hierbij opdoen stelt hun uiteindelijk in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor en invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Met hetzelfde doel volgen al onze brugklassers het Technasium-vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Bekijk vakken onderbouw voor een overzicht van de vakken die de leerlingen daarnaast volgen.