slogan

Partners

Lyceum Kralingen werkt met verschillende partners samen, waaronder:

Hoger Onderwijs

Studenten uit het hoger onderwijs ondersteunen onze leerlingen van verschillende leerjaren bij hun projecten voor het Science Festival of het Technasium. Het niveau van de projecten krijgt hierdoor een enorme impuls. Onze brugklasleerlingen gaan jaarlijks naar de TU Delft jaarlijks om alvast kennis te maken met de TU. Soortgelijke bezoeken hebben we met de Hogeschool Rotterdam voor onze havoleerlingen in het voorexamenjaar.

 

Samenwerking met Mavo Centraal

We hebben een samenwerkingsverband met het nabijgelegen ‘Mavo Centraal’ (www.mavocentraal.nl). Leerlingen die net geen havoadvies krijgen of een TL/havoadvies hebben, maar wel graag naar het Lyceum Kralingen zouden gaan, verwijzen we naar Mavo Centraal waar zij in een aparte TL/havoklas komen. Per leerjaar wordt er vervolgens gekeken of die leerlingen alsnog naar de havoafdeling van Lyceum Kralingen kunnen overstappen. Omgekeerd kunnen leerlingen die het bij ons om wat voor reden dan ook niet redden gemakkelijk de overstap maken naar Mavo Centraal.

 

Technasium Netwerk Rijnmond

Het Lyceum Kralingen vormt van met vier andere scholen in de regio het Netwerk Technasium Rijnmond. De scholen delen hun kennis over het Technasium onderwijs met elkaar. Op deze manier wordt de positie van Technasium scholen in de regio versterkt.