slogan

Technasium

technasium

Onze Technasium werkplaats biedt ze de ruimte om te experimenteren, met tekentafels, computers, technische materialen, een lab en een chillhoek. Het Lyceum Kralingen is een van de ruim negentig erkende Technasia in Nederland, opgericht om meer interesse voor de bètavakken te kweken én om een nieuwe manier van leren in praktijk te brengen. Werken met hoofd en handen, denken en doen, theorie en praktijk gaan hier hand in hand. In het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken de leerlingen in teams aan een probleem uit de echte wereld.

Met elk project doorlopen de leerlingen dezelfde fasen van onderzoek, creatief denken, plannen, organiseren en presenteren. Zo oefenen zij belangrijke vaardigheden en technieken waarvan zij in hun vervolgstudie en later in hun werk veel profijt hebben. Bij veel projecten leggen we de link met wereldburgerschap: leerlingen leren over andere culturen en zoeken naar oplossingen die rekening houden met het welzijn van mensen en met het leven op aarde.

In de brugklas volgen alle leerlingen O&O en aan het einde van het eerste jaar kunnen leerlingen – afhankelijk van motivatie en prestatie – doorstromen naar het Technasium. O&O is geen examenvak, maar leerlingen die het vak met goed gevolg afronden in het examenjaar ontvangen naast hun havo- of vwo-diploma een Technasium-certificaat.