slogan

Organisatie

Schoolbestuur

Lyceum Kralingen maakt deel uit van Stichting LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, waar 21 scholen voor interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs zijn aangesloten. Het bestuur van de school is gevestigd aan het Henegouwerplein 16 in Rotterdam.

Schoolorganisatie

De leiding van de school berust bij de directeur, stafmedewerkers en docenten, alsmede bij de teamleiders onder- en bovenbouw.

Schoolgids

Alle informatie over de school is gebundeld in de digitale schoolgids.

Kwaliteitszorg

Lyceum Kralingen werkt binnen LMC-verband voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. In het schoolplan leggen wij visie, doelen en resultaten vast. Om de twee jaar nemen we bij medewerkers, leerlingen, ouders en basisscholen tevredenheidsonderzoeken af. Resultaten van ieder jaar publiceren wij in de schoolgids. Dit is een steeds terugkerend proces.