slogan

Visie en missie

kennis

Ontwikkeling van wereldburgerschap is de rode draad in het onderwijs van het Lyceum Kralingen. Onze docenten dragen het uit, verweven het in hun lessen en stimuleren bij de leerlingen een houding van coöperatie, openheid en zelfstandigheid. Zij leren zichzelf en hun mogelijkheden kennen aan de hand van twee belangrijke vragen:

Wie wil ik zijn? In welke wereld wil ik leven?

Deze twee vragen kun je gemakkelijk los van elkaar zien, maar op het Lyceum Kralingen zijn ze nauw met elkaar verbonden. Onze leerlingen ontwikkelen hun talenten én zij leren hun talenten inzetten voor een wereld waarin de belangen van ieder mens en de natuur meewegen. Op dat dubbelspoor sturen wij alle leerlingen steeds aan, in hun denken en doen. Binnen en buiten de les.

Onze docenten streven in hun lessen naar de balans tussen vertrouwdheid met de stof en uitdagende opdrachten. Zij bieden structuur, maar hebben ook oog voor grensverleggende activiteiten, met aandacht voor individuele verschillen en het groepsproces in de klas. Onze school is een kleine gemeenschap waarin leerlingen het wereldburgerschap dagelijks oefenen en in praktijk brengen:

Een wereldburger…

  • ontwikkelt analytisch denkvermogen.
  • is kritisch over de berichtgeving in de media.
  • denkt na over de problemen in de wereld.
  • toont initiatief en stelt zich verantwoordelijk op.
  • werkt creatief en samen met anderen.
  • probeert actief tot oplossingen te komen.