slogan

Vacatures

Het Lyceum Kralingen is een school waar kleinschalig leerling-gericht onderwijs op havo- en vwo-niveau wordt gegeven. Tevens staat actief en gedeeld burgerschap centraal in een stimulerende en uitdagende schoolomgeving. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan ondersteuning voor/door ouders en betrokkenheid van /voor ouders. Leerlingen worden in deze school opgeleid tot verantwoordelijke jonge wereldburgers.

Voorts worden harmonie en interactie gecreëerd tussen de betrokkenen in het onderwijs. Door de harmonieuze onderwijsaanpak van het Lyceum Kralingen wordt het vermogen de juiste keuzes te maken vergroot, zowel van de leerlingen en als van hun ouders. De leerlingen leren om te gaan met overeenkomsten en verschillen die samenhangen met etnische en culturele achtergrondkenmerken, zodat ze later goed kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Bekijk onze vacatures op meesterbaan.nl