slogan

Cambridge Engels

cambridge engels

Voor wereldburgers is het van groot belang dat je ook goed kunt communiceren met mensen die geen Nederlands spreken. Daarom besteden wij bij ons op school veel aandacht aan de wereldtaal Engels en kun je certificaten Cambridge Engels halen. De eerste twee jaar volg je gewone lessen Engels in de brugklas havo/vwo of Cambridge Engels voor zowel havo- als vwo-leerlingen. Je kunt vanaf het derde leerjaar havo- of vwo-leerling – als je goed genoeg voor Engels staat – kiezen om extra lessen Cambridge Engels te volgen. Naast de gewone lessen Engels dus. Afhankelijk van je niveau kun je daarna twee certificaten halen:

  • First Certificate in English (FCE)
  • Certificate in Advanced English (CAE)

Deze certificaten zijn wereldwijd erkend en verhogen je kansen op toelating tot universiteiten in het buitenland en voor internationale stages.