slogan

Technasium

talenta

Op het Lyceum Kralingen leiden wij je op tot wereldburger: iemand die zich overal thuis voelt en zich inspant om het samenleven in de wereld te verbeteren. Wetenschap en technologie hebben alles met dit wereldburgerschap te maken. Denk aan internet. Aan wifi. Smartphones. Apps. Hiermee kan je je vrienden bereiken, maar ook onbekenden aan de andere kant van de wereld. Met goed gebruik van technologie kunnen mensen elkaar vinden en oplossingen vinden voor problemen.

Op het Technasium leer je hoe je door onderzoek en ontwerpen nieuwe producten en toepassingen kan maken en bestaande verbeteren. Je zit niet zomaar stil in de klas naar de leraar te luisteren, je gaat zelf aan het werk. In een team met klasgenoten. De docent is meer een coach dan iemand die zegt hoe het moet. Vier uur per week werk je samen aan een project – dat begint met een echt probleem, waar een bedrijf of instelling een oplossing voor zoekt.

Met je team ga je bij de opdrachtgever op bezoek en daarna begint jullie onderzoek. Bij ieder project doorloop je dezelfde fasen: brainstormen, onderzoeken, verslagleggen, schetsen, ontwerpen, model maken, presenteren. Zo oefen je belangrijke vaardigheden en technieken waar je in je vervolgstudie heel veel aan gaat hebben.

Tot aan het examenjaar krijg je opdrachten via je docent, maar voor het eindexamen zoek je zelf een opdrachtgever en formuleer je zelf de opdracht. Leidraad is jouw fascinatie: wat heb je altijd al willen uitzoeken?

Bij deze meesterproef krijg je begeleiding van studenten van de hogeschool of universiteit en na afronding krijg je een apart certificaat van het Technasium.

Bij veel projecten leggen we de link met wereldburgerschap: je leert over andere culturen en zoekt oplossingen die rekening houden met het welzijn van mensen en met het leven op aarde. Ook in de andere vakken op het Lyceum Kralingen komt aan de orde: hoe kunnen we met elkaar omgaan en onze kennis gebruiken om de wereld een klein beetje te verbeteren? Dat is de instelling van een wereldburger met techniek in de vingers!