slogan

Regels

Het Lyceum Kralingen heeft een aantal  gedragsregels, bedoeld om een sfeer op school te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. De rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld in het door het LMC-bestuur vastgestelde leerlingenstatuut. De kenmerkende eigenschappen van het gedrag op het Lyceum Kralingen zijn: respect, geduld en zelfbeheersing. Hierop zijn onze grondregels gebaseerd:

  • We hebben respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
  • We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid op school.
  • We spreken Nederlands met elkaar.
  • We spreken elkaar aan op onfatsoenlijk  gedrag.

Schoolregels

 
Algemeen:
We hebben altijd een schoolpas bij ons.
Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 blijven tijdens schooltijd altijd in de school of op het schoolplein. Onze school is alcohol- en rookvrij. Gebruik van stimulerende middelen is niet toegestaan.

Voor aanvang van de les:
We gaan pas een lesruimte in als er een docent bij is. Bij afwezigheid van de docent bij het lokaal informeert de klassenvertegenwoordiger de teamleider van het betreffende leerjaar. Hij of zij zal verder instructies geven. We komen kalm de klas binnen, leggen benodigde spullen op tafel en wachten rustig tot de docent met de les begint. Dit geldt ook voor huiswerkbegeleiding en bijlessen We nemen altijd de voorgeschreven leermiddelen mee in de les, ook gymnastiekkleding. We dragen zelf zorg voor deze spullen.

Kopieer- en medewerkerruimte:
Leerlingen hebben geen toegang tot de medewerkerruimte. Leerlingen mogen alleen in de kopieerruimte voor de leerlingen komen (het personeel heeft een eigen kopieerruimte).

In pauzes en tussenuren, voor- en na schooltijd:
We brengen een tussenuur uitsluitend door in de kantine of in het OLC , behalve als er een stand-by uur is. Wij bevinden ons tijdens de pauzes uitsluitend in de kantine, de hal of op het schoolplein. We nuttigen drankjes, etenswaren en snoep uitsluitend in de kantine en op het schoolplein. We gooien ons afval in de daarvoor bestemde bakken. We gedragen ons rustig om anderen niet te storen. We vermijden het veroorzaken van overlast bij medeleerlingen, personeelsleden en omwonenden. We zijn zelf aansprakelijk voor het toebrengen van schade en /of letsel aan anderen.