slogan

Zorg en ondersteuning

Op het Lyceum Kralingen krijg je van alle kanten zorg en ondersteuning aangeboden. De mentor is je eerste aansprekingspunt en de spil waar onze begeleiding om draait. Daarnaast heb je met de teamleider te maken, zowel in de onderbouw als de bovenbouw. De decaan ten slotte, helpt je in klas 3 met de keuze voor een profiel en met je studiekeuze voor hbo of universiteit.

Mentor

De mentor voert in het mentoruur gesprekken met alle leerlingen en geeft het vak studievaardigheden. Bovendien treedt hij op als:

  • begeleider van het leerproces dat je als leerling doormaakt;
  • coach bij je leerhouding op weg naar zelfstandigheid;
  • ondersteuner in alle opzichten bij het functioneren op onze school.

Teamleider

De teamleider onderbouw, dhr. M. Kocaer, en de teamleider bovenbouw, mevr. Van Gameren, zijn de leidinggevenden van de afdeling. Zij hebben niet alleen met jou als leerling te maken, maar ook met de mentoren, de vakdocenten en de decaan.

De decaan

De decaan helpt je met de profielkeuze in de bovenbouw en met loopbaanoriëntatie (studie en beroep). Dhr. R. de Vendt is de decaan en heeft een eigen website.

Coördinator ondersteuningsteam

Onze school heeft een coördinator die de ondersteuning voor de leerlingen coördineert en organiseert, mevr. E.Yilmaz. Daarnaast is mevr. A. Janssen aan de school verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. Haar taak is de zorg voor de leerlingen die hulp nodig hebben bij problemen anders dan leerproblemen. De coördinator van het ondersteuningsteam heeft contact met de ouders en andere hulpverleners buiten de school.

Vertrouwenspersoon

De twee LMC-brede vertrouwenspersonen zijn:
Mevr. S. Külcü, skulcu@lmc-vo.nl en
Dhr. H. van Doorn, hvdoorn@lmc-vo.nl
Je kunt ze telefonisch bereiken via 088 562 86 87. Er volgt dan een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met de 06 van mevr. Külcü of dhr. Van Doorn.