slogan

Absentie

Wanneer uw zoon of dochter met een geldige reden (een deel van) de lessen niet kan volgen, moet u daarvoor een absentieformulier invullen en ondertekenen. Klik hier om het absentieformulier te downloaden.

Ons verzuimprotocol luidt als volgt:

  • Ziekmelding en/of melding medisch bezoek moet voor 8.00 uur binnen zijn om het recht te behouden eventueel gemiste toetsen of S.O.’s te kunnen inhalen.
  • In geval van een gemist examenonderdeel dient een doktersverklaring overhandigd te worden.
  • Voor de leerjaren 4, 5 en 6 geldt dat de leerling het recht op herkansing van een toets verliest wanneer er sprake is van meer dan 10% afwezigheid bij de lessen.

NB De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.