slogan

Rapporten

De leerlingen op het Lyceum Kralingen krijgen drie maal per jaar een rapport en twee maal per jaar vindt er een tussenrapportage plaats. De cijfers die leerlingen gedurende het jaar halen zijn cumulatief: de cijfers van het hele jaar tellen mee voor het eindcijfer.